Kan de belasting voordeel opleveren, ook voor fotografen?

Kan de belasting voordeel opleveren, ook voor fotografen?

Kan de belasting voordeel opleveren, ook voor fotografen?

Wie als onafhankelijke fotograaf investeert in een goede accountant, kan heel wat geld verdienen. Als we naar de Belastingdienst kijken, zien we heel wat kansen. Als zelfstandige (en wij fotografen zijn vaak zelfstandigen) kun je veel terug krijgen.

 

Aftrekposten (zoals een camera en een studio)

In principe zijn er twee soorten aftrekbare kosten. Kosten die in verband te brengen zijn met de start van een onderneming (in mijn geval een fotocamera, studio, en ontwikkelapparatuur) kosten die verband houden met de onderneming als zodanig. Maar denk ook aan de uren die je besteed aan de foto’s zelf. Zo kunnen uren die gemaakt zijn om de onderneming te starten onder bepaalde voorwaarden meetellen voor het minimum aantal uren dat je als ondernemer aantoonbaar moet maken om in aanmerking te komen voor aftrekposten. Wie advies vraagt bij de accountant kan soms zelfs deze kosten opvoeren als aftrekpost.

 

Investeringen

Investeringen in het bedrijf kunnen eventueel afgetrokken worden bij de bepaling van de voor de belasting geldende omzet. Denk hierbij aan een nieuwe camera, een drone of een grotere studio. Maar ook fotografiesoftware kan hierbij gerekend worden. Een accountancykantoor kent de voorwaarden en zal je of adviseren er gebruik van te maken of ze zelf automatisch meenemen bij de vaststelling van de jaarrekening. Zo zijn er de kleinschaligheidsaftrek, de milieu-investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de VAMIL-regeling. Het kost heel wat tijd om zelf achter al de regelingen, voorwaarden en mogelijkheden te komen. Daarom maak ik al jaren gebruik van financiƫle begeleiding. Let op: als kleine fotograaf heb je zeker niet altijd grotere kantoren nodig. Brockbernd is een kantoor waar een bekende van mij zit.

9GW9CY1OBK

Regelingen

De Belastingdienst kent de startersaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de zelfstandigenaftrek, voor de partner eventueel de meewerkaftrek en nog heel wat meer kansen. Dat roept vragen op.

* Wanneer mag je welke aftrekpost meenemen?

* Mag je gebruik maken van meerdere mogelijkheden?

* Onder welke voorwaarden?

* Stel ik maak gebruik van zo’n mogelijkheid, maar heb desondanks een laag inkomen, kan ik dan toch zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen?

Alhoewel al deze kansen veel geld op kunnen leveren, geldt ook dat het veel tijd kost het allemaal uit te pluizen. Daarnaast geldt dat je alleen dan gebruik kunt maken als de administratie op orde is. Want zo weet je of je aan de eisen voldoet en kun je een geldende jaarrekening indienen, van waaruit de Belastingdienst bepaalt of alles correct is verwerkt. Maak van belasting besparen een taak van de accountant zodat jij je kunt focussen op je foto’s. Daar ligt je passie.

 

Ondernemersaftrek

Naast al de reeds genoemde regelingen heeft een MKB-er (de meeste fotografen in mijn omgeving vallen hieronder) ook te maken met de zogenaamde ondernemersaftrek. Via deze aftrekpost wordt de fiscale winst lager, waardoor er uiteindelijk minder belasting hoeft te worden betaald. Het loont dus om dit goed te bekijken en toe te passen. Of, veel makkelijker, het aan de vakmensen over te laten die ook de boekhouding bijhouden. Zij kennen het klappen van de zweep. Weten welke regeling het gunstigst uitvalt en zullen die dan ook toepassen. Want er is nog zoveel meer. Denk maar eens aan de BTW-voordeel regeling voor kleine ondernemingen of de arbeidsbeloning van de fiscale partner. Ondernemen betekent uitgaan van de eigen sterkte en dat waar je zwakker in bent overlaten aan een ander. Een belastingadviseur is zo’n andere ondernemer, met die eigen specialiteit.